Disclaimer

Disclaimer voor shop3.signalsoft.nl

Versie 30-12-2019

SIGNALSOFT Nederland (Kamer van Koophandel: 08097576), hierna te noemen SIGNALSOFT, verleent u hierbij toegang tot shop3.signalsoft.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
SIGNALSOFT behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
SIGNALSOFT spant zich in om de inhoud van shop3.signalsoft.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op shop3.signalsoft.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SIGNALSOFT.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op shop3.signalsoft.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met SIGNALSOFT. Voor op shop3.signalsoft.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SIGNALSOFT nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de maker(s) van de betreffende producten.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van maker(s) van de betreffende producten, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.